» Impressum

Stiftungsorgane

 

Vorstand

Dorit Otto
Dorit Otto
(Vorsitzende)
Olaf Gieseler
Olaf Gieseler
 

 

 

Stiftungsrat

Alexander Otto
Alexander Otto
Anette Kielholz
Anette Kielholz

 

 

Ansprechpartner

Olaf Gieseler
c/o Dorit und Alexander Otto Stiftung
Werner-Otto-Straße 1-7
22179 Hamburg
Telefon: 040-6461 2580
Telefax: 040-6461 2960